Sälj din solel till oss

- Så fungerar det

Tillhör du dem som producerar el för eget bruk genom solceller? Som elhandelskund hos Fyrfasen kan du teckna ett produktionsabonnemang där vi köper den energi du får över.

Energin från solcellerna på ditt tak kan ta två vägar. I första hand förses ditt hem. När solcellerna producerar mer än ditt hem förbrukar går energin ut på elnätet.

Vad tjänar du när elen går ut på nätet?

Du får av oss ersättning för den el som levereras ut på nätet, vilket är spotpris (marknadspriset på den nordiska elbörsen innevarande dag) plus 5 öre/kWh. Utöver detta får du dessutom 60 öre extra per kWh genom en så kallad skattereduktion. Ju mer el du skickar ut i nätet, ju mer tjänar du.

Du får skattereduktion för

  • högst det antal kilowattimmar som du har tagit ut från elnätet och
  • aldrig mer än 30 000 kilowattimmar på ett kalenderår.

Skattereduktionen är 60 öre per kilowattimme, alltså högst 18 000 kronor per kalenderår. Det är mätningen vid anslutningspunkten som avgör skattereduktionen, så det har ingen betydelse hur mycket solcellerna producerar för din egen förbrukning. Du kan läsa mer om dina skattemässiga intäkter kopplat till din produktion hos Energimyndigheten.

 

Vad betalar vi för din mikro­producerade el?

Vi erbjuder ett rörligt avtal enligt följande:

  • Spotpris + 5 öre (exkl moms)/kWh

Detta förutsätter att vi samtidigt har ett avtal gällande er förbrukning. Välkommen att kontakta oss för att teckna avtal.

Niklas Ohlson

Niklas Ohlson
Försäljning