Vi reder ut begreppen

Fyrfasen reder ut begreppen

I elbranschen, liksom många andra branscher, finns uttryck och begrepp som inte är helt enkla att förstå innebörden av. Här försöker vi enkelt förklara några vardagliga begrepp. Är något fortfarande otydligt är du välkommen att kontakta oss och fråga.


Förnybar el

Eftersom själva elen inte förnyas så betyder det egentligen att el framställs från förnybara energikällor. Förnybara energikällor är ett samlingsbegrepp för energikällor som inte tar slut, där de förnyas genom främst solstrålning. Varje dag strålar solen 10 000 gånger mer energi in till jorden än vad vi människor använder. ”100 % förnybar el” innebär att hela el-mixen kommer från förnybara källor. Exempel på sätt att producera förnybar el är solkraft, biokraft, vattenkraft, vindkraft, vågkraft och tidvattenkraft.

 Förnybar el = solkraft, biokraft, vattenkraft, vindkraft, vågkraft och tidvattenkraft

 

Fossilfri el

Med fossilfri el menas att man inte använt fossila bränslen vid produktion av elen. I fossilfri el ingår förnybar el samt el från kärnkraft.
Fossila bränslen består av organiska kol- och väteföreningar i sediment eller sedimenterad berggrund, vilka bildats under väldigt lång tid. När fossila bränslen eldas frigörs växthusgaser som inte funnits i kretsloppet på miljontals år. De mest vanliga fossila bränslena är olja, kol och naturgas. Kärnkraft som har uran som bränsle är inte fossilt eftersom det inte släpper ut växthusgaser. Uran är däremot en ändlig naturresurs och därför kan inte el från kärnkraft räknas till förnybar el.

 Fossilfri el = förnybar el & kärnkraft

 

Hållbar el

El som kommer från 100 % förnybara energikällor och användas på ett sätt som påverkar den lokala miljön så lite som möjligt, dvs lever upp till hårda miljökrav.

 Hållbar el = 100% förnybar el + hårda miljökrav

 

Grön el, miljöel & ren el

Uttryck som signalerar att elen produceras med mindre miljöpåverkan. Ofta syftar man på el som producerats från förnybara källor. Ren el innebär oftast el som producerats utan fossila energikällor. Eftersom begreppen tillåter olika tolkningar är det svårt att veta exakt vad som menas, därför vill vi på Fyrfasen undvika att använda dessa uttryck.

 Grön el, miljöel & ren el = otydliga uttryck som inte bör användas

 

Bra Miljöval

Är en miljömärkning från Naturskyddsföreningen, där kraven är att elen dels måste vara förnybar och dels uppfylla ett antal ytterligare krav. Kraven för certifiering är satta för att minska påverkan på och ta större hänsyn till miljö, klimat, växter, djur och människor. Varje såld kWh märkt med Bra Miljöval genererar pengar till projekt som ska reparera miljöskador och minska elanvändningen.

 Bra Miljöval: förnybar el + krav om hänsyn till miljö, klimat, växter, djur & människor

 

Elcertifikat

Elcertifikat är ett ekonomiskt stöd för producenter av förnybar el. Lagen om elcertifikat instiftades 2003 för att gynna producenter av förnybar energi och omställningen till ett hållbart Sverige. När ett elhandelsföretag köper el måste även elcertifikat köpas för en kvot av mängden el som säljs till kunden. Som elkund betalar du en elcertifikatavgift baserat på hur mycket el du använder. Du betalar elcertifikatavgift oberoende av vilket avtal och elhandelsbolag du har. 

 Elcertifikat är ett ekonomiskt stöd för producenter av förnybar el

 

Ursprungsmärkning

Syftet med ursprungsmärkning är att du som kund enkelt ska kunna se var elen ditt elbolag köper in kommer från, och på så sätt kunna välja elbolag och elavtal utifrån vilka effekter elproduktionen har på miljön. Ursprungsmärkning betyder inte att elen du köper är den du får i ditt eluttag. Bor du nära ett kärnkraftverk levereras kärnkraftsel ur hålen i väggen, oavsett vilka miljöval du gjort hos elbolaget. Anledningen är att elektronerna alltid går den kortaste vägen. Ursprungsmärkningen utfärdas av Svenska Kraftnät och uppdelat i förnybara energikällor (sol, vatten, vind, biobränsle), kärnkraft och fossila energikällor (kol, olja, gas, torv). 

 Visar källor elen ditt elbolag köper in kommer från

 

Ursprungsgaranti

Ursprungsgarantier finns för att elkunder ska kunna veta var elen kommer ifrån. Men även för att de som producerar el ska kunna visa vilken källa deras el kommer ifrån. Ursprung kan t.ex. vara vattenkraft och kärnkraft. Ursprungsgarantier utfärdas av Energimyndigheten och är elektroniska handlingar som köps och säljs på en öppen marknad.

 Underlag för ursprungsmärkning

 

Elmix

Är ett ord för den blandningen av el från olika källor som du får från din elleverantör. Mixen ser lite olika ut beroende på din elleverantör och ditt elavtal. I dag kommer största delen av Sveriges producerade el från vattenkraft och kärnkraft, cirka 40 procent var, resterande kommer främst från vindkraft och kraftvärme.

 Elmix: blandningen av den el du får från din elleverantör

 

Schysst el

Schysst el gäller egentligen inte själva elen, utan fokuserar elhandeln. Schysst elhandel är skapat av energiföretagens branschorganisation, och som är en certifiering av elbolag vars säljaktiviteter har kontrollerats och godkänts enligt de krav som ställs. En kvalitetssäkring som ska öka tryggheten för kund i valet av elhandelsbolag.

 Schysst el: certifiering av elbolag vars säljaktiviteter har kontrollerats och godkänts

 

Nätavgift

Nätavgiften är det du betalar för drift och underhåll av elledningarna och transport av elen till ditt hus eller lägenhet. Nätavgiften består av en fast del, abonnemangsavgiften, och en rörlig del, överföringsavgiften. Abonnemangsavgiften baseras bland annat på hur stor huvudsäkring du har. Överföringsavgiften betalar du per överförd kilowattimme (kWh).

 Pris för drift, underhåll och transport av el. 

 

Frågor om el och elhandel?

Vår kundservice är experter på elmarknaden och hjälper dig gärna svara på frågor samt hitta ett elavtal som passar dig!

Fyrfasens Kundservice

Kundservice
Vardagar: 08:00 - 16:00
(måndagar 08.30-16.00)

 

Bra miljöval hos Fyrfasen

Då säkerställer vi att elen motsvarande din förbrukning har producerats genom miljömärkt vindkraft samtidigt som du bidrar till Naturskyddsföreningens olika projekt för energieffektivisering och ytterligare minskad miljöpåverkan.