100 % vatten

Vill du driva på omställningen till förnybar energiproduktion kan du välja 100 % vatten. Vi säkerställer då att elen motsvarande din förbrukning har producerats genom vattenkraft. Tillvalet kostar 2,75 öre/kWh inklusive moms.

Varför välja 100 % vatten?

Vattenkraften står för ungefär 45 % av Sveriges totala energiproduktion. En otroligt viktig energikälla som både är förnybar och kan regleras. Det betyder att vi kan lagra vatten i magasin när vi inte behöver så mycket energi, för att sedan släppa ut vattnet genom vattenkraftverket när vi behöver energi.

  • Vattenkraft släpper inte ut några växthusgaser eller andra utsläpp under drift.
  • Vattenkraft är en förnybar källa med ett ständigt rinnande flöde.
  • Vatten är en ren produkt, till skillnad från till exempel kol och olja.
  • I drift ger vattenkraftverket inga restprodukter som behöver tas om hand.
  • Det går att lagra vatten i dammarna, så att elproduktionen kan regleras efter behov.

 

 

Lägg till 100% vatten för ditt elavtal

 

Fyll i dina uppgifter

För att lägga till 100% vatten till din förbrukning - fyll i dina uppgifter nedan så lägger vi till det till ditt elavtal. Du kan när som helst ta bort tillvalet genom att kontakta oss.