100 % vatten

Vill du driva på omställningen till förnybar energiproduktion kan du välja 100 % vatten. Vi säkerställer då att elen motsvarande din förbrukning har producerats genom vattenkraft. Tillvalet kostar 2,75 öre/kWh inklusive moms.

Varför välja 100 % vatten?

Vattenkraften står för ungefär 45 % av Sveriges totala energiproduktion. En otroligt viktig energikälla som både är förnybar och kan regleras. Det betyder att vi kan lagra vatten i magasin när vi inte behöver så mycket energi, för att sedan släppa ut vattnet genom vattenkraftverket när vi behöver energi.

  • Vattenkraft släpper inte ut några växthusgaser eller andra utsläpp under drift.
  • Vattenkraft är en förnybar källa med ett ständigt rinnande flöde.
  • Vatten är en ren produkt, till skillnad från till exempel kol och olja.
  • I drift ger vattenkraftverket inga restprodukter som behöver tas om hand.
  • Det går att lagra vatten i dammarna, så att elproduktionen kan regleras efter behov.

 

 

Lägg till 100 % vatten här

För att lägga till 100 % vatten till din förbrukning - fyll i dina uppgifter nedan så lägger vi till det till ditt elavtal. Du kan när som helst ta bort tillvalet genom att kontakta oss. 

Funderar du på solceller?

Med rätt partner är solceller en ekonomisk lönsam investering som både höjer värdet på fastigheten och säker kostanden för köpt el. Anläggningen är i princip underhållsfri. Hör av dig till oss, vi på Fyrfasen kan solceller.