Bra Miljöval

Vill du ta ditt miljöengagemang till ytterligare en nivå kan du köpa miljömärkt el – Bra Miljöval. Vi säkerställer då att elen motsvarande din förbrukning har producerats genom miljömärkt vindkraft samtidigt som du bidrar till Naturskyddsföreningens olika projekt för energieffektivisering och ytterligare minskad miljöpåverkan. Tillvalet kostar 3,75 öre/kWh.

Bra Miljöval är en av världens tuffaste miljömärkningar, men det enda du behöver göra är att kryssa för "Bra Miljöval" när du tecknar avtal. Om du vill ändra ditt val angående Bra Miljöval under avtalsperioden så är det bara att kontakta oss.

Exempel på projekt som pengarna gått till är passager förbi vattenkraftverk, energieffektiviseringsprojekt och en ljusare framtid för vissa hotade vattenlevande arter. Grundkravet för att få märkas med Bra Miljöval är att elen ska vara förnybar, men det ställs även hårda krav på den förnybara produktionen. Läs mer om det här.

Varför välja Bra Miljöval?

  • Elen, motsvarande din förbrukning, kommer från miljömärkt vindkraft.
  • Du ställer krav på att även den förnybara elproduktionen tar hänsyn till miljö, klimat, djur, växter och människor.
  • Du hjälper till att minska efterfrågan på el med hög miljöbelastning, som kärnkraft och fossilel, samtidigt som du ökar efterfrågan på förnybar el med höga miljökrav.
  • Du minskar din klimatpåverkan.
  • Du bidrar till projekt som reparerar miljöskador och minskar energianvändningen.

 

Lägg till Bra Miljöval här

För att lägga till Bra Miljöval till din förbrukning - fyll i dina uppgifter nedan så lägger vi till det till ditt elavtal. Du kan när som helst ta bort tillvalet genom att kontakta oss. 

Funderar du på solceller?

Sol-vid-vatten

Med rätt partner är solceller en ekonomisk lönsam investering som både höjer värdet på fastigheten och säker kostanden för köpt el. Anläggningen är i princip underhållsfri. Hör av dig till oss, vi på Fyrfasen kan solceller.