Produktbeskrivningar el

Detta avsnitt beskriver de olika avtal vi har i vår produktportfölj. Kontakta gärna vår kundservice om du vill ha mera information.

Fastprisavtal

Med ett fast elavtal betalar du ett och samma elpris under hela elavtalperioden. Då slipper du oroa dig för svängningar på elmarknaden. Passar dig som bor stort och förbrukar mycket el, vill undvika svängningar i elpriset och vill ha full kontroll över elräkningen.

Rörligt avtal

Rörligt avtal är detsamma som vårt faktiska inköpspris för respektive månad i det elområde din anläggning tillhör. Passar dig som har en låg elförbrukning samt klarar av en tillfällig höjning av elpriset.

Rörligt avtal med tim-spotpris

Med tim-spotpris avses att elmätaren registrerar elanvändningen varje timme. Genom timmätning ökar möjligheten att påverka sin elförbrukning och minska sina elkostnader.

Tim-spotpris passar dig som är väldigt aktiv och engagerad i din energiförbrukning och är beredd att ha koll på elpriserna dagligen. Då kan produkten vara lönsam för dig. På Nord Pool, den nordiska elbörsen, kan du se vad olika timmar kostar under dygnet.

Anvisningspris

Anvisningspris får du automatiskt om du inte gjort ett aktivt val och tecknat ett elavtal. Vårt anvisningspris är ett rörligt pris inklusive elcertifikat plus påslag 7,5 öre/kWh inklusive moms. Fast årsavgift tillkommer med 400 kronor inkl. moms.. Det är i regel dyrt i längden att ligga på anvisningspris. Känner du dig osäker, ta gärna kontakt med vår kundservice. 

Gör ett aktivt val för miljön

100 % vatten

Vill du driva på omställningen till förnybar energiproduktion kan du välja 100% vatten. Vi säkerställer då att elen motsvarande din förbrukning har producerats genom vattenkraft. Tillvalet kostar 2,75 öre/kWh inklusive moms.

Bra Miljöval

Vill du ta ditt miljöengagemang till ytterligare en nivå kan du köpa miljömärkt el – Bra Miljöval. Vi säkerställer då att elen motsvarande din förbrukning har producerats genom miljömärkt vindkraft samtidigt som du bidrar till Naturskyddsföreningens olika projekt för energieffektivisering och ytterligare minskad miljöpåverkan. 

Grundkravet för att få märkas med Bra Miljöval är att elen ska vara förnybar, men det ställs även hårda krav på den förnybara produktionen. Tillvalet kostar 3,75 öre/kWh inkl moms.