Produktbeskrivningar el

Detta avsnitt beskriver de olika avtal vi har i vår produktportfölj. Kontakta gärna vår kundservice om du vill ha mera information.

Fastprisavtal

Med ett fast elavtal betalar du ett och samma elpris under hela elavtalperioden. Då slipper du oroa dig för svängningar på elmarknaden. Passar dig som bor stort och förbrukar mycket el, vill undvika svängningar i elpriset och vill ha full kontroll över elräkningen.

Rörligt avtal

Rörligt avtal är detsamma som vårt faktiska inköpspris för respektive månad i det elområde din anläggning tillhör. Passar dig som har en låg elförbrukning samt klarar av en tillfällig höjning av elpriset.

Rörligt avtal med tim-spotpris

Med tim-spotpris avses att elmätaren registrerar elanvändningen varje timme. Genom timmätning ökar möjligheten att påverka sin elförbrukning och minska sina elkostnader.

Tim-spotpris passar dig som är väldigt aktiv och engagerad i din energiförbrukning och är beredd att ha koll på elpriserna dagligen. Då kan produkten vara lönsam för dig. På Nord Pool, den nordiska elbörsen, kan du se vad olika timmar kostar under dygnet.

Förvaltningsavtal - Eltrygg

Som ett tryggt och långsiktigt alternativ till de klassiska 1-, 2- och 3-års alternativen har vi skapat medelprisavtalet Eltrygg. Där köper vi in el på nordiska elbörsen Nord Pool under årets alla handelsdagar. Detta sker under tre års tid vid ca 660 st inköpstillfällen som sedan fastställs till ett snittpris för kommande år. Detta snittpris löper årsvis och gäller för nästkommande år.

Anvisningspris

Anvisningspris får du automatiskt om du inte gjort ett aktivt val. Du får visserligen ett jämnt elpris, eftersom det inte påverkas av tillfälliga svängningar på marknaden, men det är också dyrt i längden att ligga på anvisningspris. Därför rekommenderar vi dig att titta på något av våra andra alternativ. Känner du dig osäker får du hjälp och guidning av vår kundservice.

Gör ett aktivt val för miljön

Ursprungsmärkning från förnybara energikällor med 0 % CO2-påverkan

Som konsument av el betalar du en statlig avgift för elcertifikat, oavsett vilket elavtal du har och oavsett vilket elhandelsföretag som levererar din el. Pengarna går till de producenter som producerar el från förnybara energikällor. På så vis bidrar du som konsument till regeringens miljömål om att Sverige år 2040 enbart ska ha förnybar energiproduktion. Vill du driva på detta ytterligare kan du göra tillvalet Ursprungsmärkning från förnybara energikällor med 0 % CO2-påverkan. Tillvalet kostar 25 kronor per månad inklusive moms. Vi säkerställer då att vi köper in ursprungsgarantier från förnybara energikällor motsvarande din förbrukning. Om du vill ändra ditt val under avtalsperioden så är det bara att kontakta oss

Bra Miljöval

Vill du ta ditt miljöengagemang till ytterligare en nivå kan du köpa miljömärkt el – Bra Miljöval. Vi garanterar då att elen motsvarande din förbrukning har producerats genom miljömärkt vindkraft. För detta betalar du för närvarande 2,25 öre extra per kilowattimme inklusive moms, då går 1,75 öre till Naturskyddsföreningens arbete. Exempel på saker som pengarna gått till är passager förbi vattenkraftverk, energieffektiviseringsprojekt och en ljusare framtid för vissa hotade vattenlevande arter. Grundkravet för att få märkas med Bra Miljöval är att elen ska vara förnybar, men det ställs även hårda krav på den förnybara produktionen. Läs mer om det här. Bra Miljöval är en av världens tuffaste miljömärkningar, men det enda du behöver göra är att kryssa för "Bra Miljöval" när du tecknar avtal. Om du vill ändra ditt val angående Bra Miljöval under avtalsperioden så är det bara att kontakta oss.

Frågor om elavtal?

Vår kundservice är experter på elmarknaden och hjälper dig gärna hitta ett elavtal som passar dig!

Fyrfasens Kundservice

Kundservice
Vardagar: 08:00 - 16:00
(måndagar 08.30-16.00)

Vi har callbackfunktion i vår växel, vilket innebär att du när som helst kan lämna ditt telefonnummer, så ringer vi upp dig.

Skicka meddelande

Skicka ett meddelande så kontaktar vi dig så snart vi kan! Ange kundnummer, anläggnings-ID eller personnummer om du är befintlig kund, så går hanteringen av ditt ärende snabbare.