Produktbeskrivningar av schysst el från förnybara källor

Elen från Fyrfasen kommer från förnybara energikällor som t.ex. vattenkraft och vindkraft.
Eftersom vi är certifierade inom Schysst elhandel får du även ett ärligt, tydligt och tryggt elavtal som ökar tryggheten för dig som kund i valet av elhandelsbolag.

Rörligt elpris

Med ett rörligt elpris följer du prisutvecklingen på den nordiska elbörsen. Priset på fakturan kommer därför att skifta från månad till månad. Ett rörligt elpris passar dig som vill ha ett lågt elpris, men samtidigt är beredd att  ta risken om elpriset stiger.

Fyrfasens inköpspris med påslag på 3,75 öre/kWh inkl moms. I priset inkluderas avgift för elcertifikat, balanskraft och Svenska Kraftnäts avgifter. Månadsavgift tillkommer med 35 kr/månad inkl. moms. Läs mer om vårt rörliga avtal via denna länk.

Timpris

Med timprisavtal avses att din elmätare registrerar elanvändningen varje timme.  Ett timprisavtal passar dig som är aktiv och engagerad i din energiförbrukning och vill ha koll på elpriserna dagligen. I vår app kan du följa priset timme för timme och styra din förbrukning till billigare timmar på dygnet.

Fyrfasens inköpspris varje timme med påslag på 3,75 öre/kWh inkl moms. I priset inkluderas avgift för elcertifikat, balanskraft och Svenska Kraftnäts avgifter. Månadsavgift tillkommer med 35 kr/månad inkl. moms. Läs mer om vårt timprisavtal via denna länk.

Fastprisavtal

Med ett fast elavtal betalar du ett och samma elpris under hela elavtalperioden. Då slipper du oroa dig för svängningar på elmarknaden. Ett fast elpris passar dig som vill undvika svängningar i elpriset och vill ha full kontroll över elräkningen. Din elkostnad kommer fortfarande att variera från månad till månad även om du har ett fast elpris. Anledningen till detta är att hushållets elförbrukning varierar över året och det resulterar i olika belopp på elräkningarna. Läs mer om fast pris via denna länk.

Eltrygg

Som ett tryggt och långsiktigt alternativ till de klassiska 1, 2 och 3 års-avtalen har vi tagit fram ”Eltrygg” där ditt elpris ligger fast under året. Priset baserar sig på ett fastställt årligt medelpris så du slipper oroa dig för marknadens svängningar. Snittpriset i portföljen har över tid till och med varit lägre än börsens. Under 2017, 2018 och 2019 har en normal villakund sparat drygt 4 000 kr jämfört med ett börspris. Många av våra stora företagskunder väljer detta förmånliga elavtal och under året skickar vi ut kvartalsvis information med historik och prognoser. Läs mer om eltrygg via denna länk.

Anvisningspris

Anvisningspris får du automatiskt om du inte gjort ett aktivt val och tecknat ett elavtal. Vårt anvisningspris är ett rörligt pris på 7,50 öre/kWh i påslag. Utöver det tillkommer en fast månadsavgift på 35 kr. Alla priser är inkl. moms. Det är i regel ganska dyrt i längden att ha ett anvisningspris. Känner du dig osäker, ta gärna kontakt med vår kundservice.

Bra Miljöval

Vill du ta ditt miljöengagemang till ytterligare en nivå kan du köpa miljömärkt el – Bra Miljöval. Vi säkerställer då att elen motsvarande din förbrukning har producerats genom miljömärkt vindkraft samtidigt som du bidrar till Naturskyddsföreningens olika projekt för energieffektivisering och ytterligare minskad miljöpåverkan. 

Grundkravet för att få märkas med Bra Miljöval är att elen ska vara förnybar, men det ställs även hårda krav på den förnybara produktionen. Tillvalet kostar 3,75 öre/kWh inkl moms.

 

Bli mer klimatsmart med vår app

Med prognoser, tips och analyser kan du förstå och påverka din elförbrukning hur enkelt som helst. Dessutom finns det en chat i appen där du kan kontakta oss om du har några frågor.

Exempel på funktioner

  • Se ny, förfallen & betald faktura
  • Betala faktura direkt i appen
  • Följ din energianvändning & få uppskattad prognos
  • Jämför din förbrukning med likande hushåll
  • Se din klimatpåverkan & skapa energismarta vanor
  • Ladda elbilen