Produktbeskrivningar el

Rörligt elpris

Med ett rörligt elpris följer du prisutvecklingen på den nordiska elbörsen. Priset på fakturan kommer därför att skifta från månad till månad. Ett rörligt elpris passar dig som vill ha ett lågt elpris, men samtidigt är beredd att  ta risken om elpriset stiger.

Fyrfasens inköpspris med påslag på 3,75 öre/kWh inkl moms. I priset inkluderas avgift för elcertifikat, balanskraft och Svenska Kraftnäts avgifter. Månadsavgift tillkommer med 35 kr/månad inkl. moms. Läs mer om vårt rörliga avtal.

Timpris

Med timprisavtal avses att din elmätare registrerar elanvändningen varje timme.  Ett timprisavtal passar dig som är aktiv och engagerad i din energiförbrukning och vill ha koll på elpriserna dagligen. I vår app kan du följa priset timme för timme och styra din förbrukning till billigare timmar på dygnet.

Fyrfasens inköpspris varje timme med påslag på 3,75 öre/kWh inkl moms. I priset inkluderas avgift för elcertifikat, balanskraft och Svenska Kraftnäts avgifter. Månadsavgift tillkommer med 35 kr/månad inkl. moms. Läs mer om vårt timprisavtal.

Fastprisavtal

Med ett fast elavtal betalar du ett och samma elpris under hela elavtalperioden. Då slipper du oroa dig för svängningar på elmarknaden. Ett fast elpris passar dig som vill undvika svängningar i elpriset och vill ha full kontroll över elräkningen. Din elkostnad kommer fortfarande att variera från månad till månad även om du har ett fast elpris. Anledningen till detta är att hushållets elförbrukning varierar över året och det resulterar i olika belopp på elräkningarna.

Anvisningspris

Anvisningspris får du automatiskt om du inte gjort ett aktivt val och tecknat ett elavtal. Vårt anvisningspris är ett fast pris på 64,00 öre/kWh inklusive moms, elcertifikat och lagstadgade avgifter. Fast årsavgift tillkommer med 420 kronor inkl. moms. Det är i regel dyrt i längden att ligga på anvisningspris. Känner du dig osäker, ta gärna kontakt med vår kundservice. 

 

 

Gör ett aktivt val för miljön

100 % vatten

Vill du driva på omställningen till förnybar energiproduktion kan du välja 100% vatten. Vi säkerställer då att elen motsvarande din förbrukning har producerats genom vattenkraft. Tillvalet kostar 2,75 öre/kWh inklusive moms.

 

Bra Miljöval

Vill du ta ditt miljöengagemang till ytterligare en nivå kan du köpa miljömärkt el – Bra Miljöval. Vi säkerställer då att elen motsvarande din förbrukning har producerats genom miljömärkt vindkraft samtidigt som du bidrar till Naturskyddsföreningens olika projekt för energieffektivisering och ytterligare minskad miljöpåverkan. 

Grundkravet för att få märkas med Bra Miljöval är att elen ska vara förnybar, men det ställs även hårda krav på den förnybara produktionen. Tillvalet kostar 3,75 öre/kWh inkl moms.