Elområden i Sverige

Den 1 november 2011 delades Sverige in i fyra elområden som ibland har olika elpris. På kartan ser du var gränserna mellan dessa elområden går. 

Varför elområden?

I norra Sverige produceras det normalt mer el än det förbrukas. I södra Sverige råder motsatt förhållande. Samtidigt räcker kapaciteten i våra elledningar inte alltid till för att transportera elen från norr till söder. Dessa begränsningar av överföringskapaciteten är vanligast under de timmar på dygnet när konsumtionen av el är hög. Under dessa timmar stiger även elpriset eftersom det styrs av tillgång och efterfrågan. 

Indelningen av Sverige i elområden syftar bland annat till att de regionala prisskillnaderna ska stimulera att fler nya kraftverk byggs där det är underskott på el och även att statliga Svenska kraftnät, som driver stamnätet, ska få tydliga signaler om var stamnätet behöver förstärkas för att kunna föra över mer el inom Sverige.

Vad betyder det för mig som elkund?

Elpriserna kommer periodvis att kunna variera beroende på var i Sverige du använder din el. Elen blir generellt billigare att använda i norr, där det är överskott på el. Den blir dyrare att använda i söder, där det är underskott på el.

Hur påverkas Sverige av elområden?

Elpriset styrs av tillgång och efterfrågan på el, precis som för andra varor på en öppen marknad. Dessutom styrs prissättningen av elnätens förmåga att transportera el inom Sverige. Högre elpriser i söder innebär att fler kraftverk kan byggas där, medan lägre elpriser i norr betyder att fler industrier kan byggas där. Dessutom blir det tydligt var Svenska Kraftnät behöver förstärka elnäten för att förhindra flaskhalsar.

Elpriset varierar utifrån vilket elområde du tillhör.

Frågor om el och elhandel?

Vår kundservice är experter på elmarknaden och hjälper dig gärna svara på frågor samt hitta ett elavtal som passar dig!

Fyrfasens Kundservice

Kundservice
Vardagar: 08:00 - 16:00
(måndagar 08.30-16.00)

 

Bra miljöval hos Fyrfasen

Då säkerställer vi att elen motsvarande din förbrukning har producerats genom miljömärkt vindkraft samtidigt som du bidrar till Naturskyddsföreningens olika projekt för energieffektivisering och ytterligare minskad miljöpåverkan.