Elområden i Sverige

Elområden införs i Sverige den 1 november 2011. Detta står klart efter beslut i EU-kommissionen den 14 april 2010.

Fyra elområden

Den 14 april 2010 fattade EU-kommissionen beslut om att Svenska Kraftnät måste förändra Sveriges sätt att hantera överföringsbegränsningar i det svenska elnätet. Beslutet är en konsekvens av att den dittills rådande modellen anses diskriminera utländska kunder. Svenska Kraftnät kommer som en följd av det att dela in Sverige i fyra elområden till den nordiska elbörsen med verkan från och med den 1 november 2011.

Gränserna mellan elområdena går där elnäten behöver byggas om för att kunna transportera mer el inom Sverige. Uppdelningen i elområden kommer på sikt att ge ett starkare elnät i Sverige, och stimulera till att nya kraftverk byggs där det är underskott på el. Detta kommer att skapa en bättre balans mellan tillgång och efterfrågan på el.

Vad betyder det för mig som elkund?

Elpriserna kommer periodvis att kunna variera beroende på var i Sverige du använder din el. Titta på kartan. Elen blir generellt billigare att använda i norr, där det är överskott på el. Den blir dyrare att använda i söder, där det är underskott på el.

Hur påverkas Sverige av elområden?

Elpriset styrs av tillgång och efterfrågan på el, precis som för andra varor på en öppen marknad. Dessutom styrs prissättningen av elnätens förmåga att transportera el inom Sverige. Högre elpriser i söder innebär att fler kraftverk kan byggas där, medan lägre elpriser i norr betyder att fler industrier kan byggas där. Dessutom blir det tydligt var Svenska Kraftnät behöver förstärka elnäten för att förhindra flaskhalsar.

Elpriset varierar utifrån vilket elområde du tillhör.

Frågor om el och elhandel?

Vår kundservice är experter på elmarknaden och hjälper dig gärna hitta ett elavtal som passar dig!

Fyrfasens Kundservice

Kundservice
Vardagar: 08:00 - 16:00
(måndagar 08.30-16.00)

 

Skicka meddelande

Skicka ett meddelande så kontaktar vi dig så snart vi kan! Ange kundnummer, anläggnings-ID eller personnummer om du är befintlig kund, så går hanteringen av ditt ärende snabbare.