Prisjämförelse el

Jämförelse av Fyrfasens elpriser. Jämförelsen avser elområde 2.

Kalkylark jämförelsepriser olika perioder med start 2021-03-01

  Ā-pris Moms Summa Årsavg. 2000 kWh 5000 kWh 20000 kWh Egen
Rörligt 22,80 öre 5,70 öre 28,50 öre 420 kr 49,50 öre 36,90 öre 30,60 öre 0,00 öre
Timpris 13,40 öre 3,35 öre 16,75 öre 420 kr 37,75 öre 25,15 öre 18,85 öre 0,00 öre
1 år 35,20 öre 8,80 öre 44,00 öre 420 kr 65,00 öre 52,40 öre 46,10 öre 0,00 öre
2 år 34,10 öre 8,53 öre 42,63 öre 420 kr 63,63 öre 51,03 öre 44,73 öre 0,00 öre
3 år 34,10 öre 8,53 öre 42,63 öre 420 kr 63,63 öre 51,03 öre 44,73 öre 0,00 öre
Egen förbr. kWh


Prisuträkningens formel är följande:
((Summa inkl. moms / 100 * Antal kilowatt) + Årsavgift) / Antal kilowatt


Rörligt elpris

Fyrfasens inköpspris med påslag på 3,75 öre/kWh inkl moms. I priset inkluderas avgift för elcertifikat, balanskraft och Svenska Kraftnäts avgifter. Månadsavgift tillkommer med 35 kr/månad inkl. moms. 

Timpris

Fyrfasens inköpspris varje timme med påslag på 3,75 öre/kWh inkl moms. I priset inkluderas avgift för elcertifikat, balanskraft och Svenska Kraftnäts avgifter. Månadsavgift tillkommer med 35 kr/månad inkl. moms. 

Anvisningspris

Anvisningspris får du automatiskt om du inte gjort ett aktivt val och tecknat ett elavtal. Vårt anvisningspris är ett fast pris på 64,00 öre/kWh inklusive moms, elcertifikat och lagstadgade avgifter. Fast årsavgift tillkommer med 420 kronor inkl. moms. Det är i regel dyrt i längden att ligga på anvisningspris. Känner du dig osäker, ta gärna kontakt med vår kundservice.