Prisjämförelse el

Jämförelse av Fyrfasens elpriser. Jämförelsen avser elområde 2.

Kalkylark jämförelsepriser olika perioder med start 2020-07-01

  Ā-pris Moms Summa Årsavg. 2000 kWh 5000 kWh 20000 kWh Egen
Rörligt 14,50 öre 3,63 öre 18,13 öre 420 kr 39,13 öre 26,53 öre 20,23 öre 0,00 öre
Timpris 11,40 öre 2,85 öre 14,25 öre 420 kr 35,25 öre 22,65 öre 16,35 öre 0,00 öre
1 år 29,50 öre 7,38 öre 36,88 öre 420 kr 57,88 öre 45,28 öre 38,98 öre 0,00 öre
Egen förbr. kWh


Prisuträkningens formel är följande:
((Summa inkl. moms / 100 * Antal kilowatt) + Årsavgift) / Antal kilowatt


Rörligt elpris

Fyrfasens inköpspris med påslag på 3,75 öre/kWh inkl moms. I påslaget inkluderas avgift för elcertifikat, balans- och profilkostnader och Svenska Kraftnäts avgifter. Månadsavgift tillkommer med 35 kr/månad inkl. moms. 

Timpris

Fyrfasens inköpspris varje timme med påslag på 3,75 öre/kWh inkl moms. I påslaget inkluderas avgift för elcertifikat, balans- och profilkostnader och Svenska Kraftnäts avgifter. Månadsavgift tillkommer med 35 kr/månad inkl. moms. 

Anvisningspris

Anvisningspris får du automatiskt om du inte gjort ett aktivt val och tecknat ett elavtal. Vårt anvisningspris är ett rörligt pris inklusive elcertifikat plus påslag 7,5 öre/kWh inklusive moms. Fast årsavgift tillkommer med 400 kronor inkl. moms. Det är i regel dyrt i längden att ligga på anvisningspris. Känner du dig osäker, ta gärna kontakt med vår kundservice.