Prisjämförelse el

Jämförelse av Fyrfasens elpriser. Jämförelsen avser elområde 2.

Kalkylark jämförelsepriser olika perioder med start 2020-09-01

  Ā-pris Moms Summa Årsavg. 2000 kWh 5000 kWh 20000 kWh Egen
Rörligt 16,10 öre 4,03 öre 20,13 öre 420 kr 41,13 öre 28,53 öre 22,23 öre 0,00 öre
Timpris 10,90 öre 2,73 öre 13,63 öre 420 kr 34,63 öre 22,03 öre 15,73 öre 0,00 öre
1 år 27,10 öre 6,78 öre 33,88 öre 420 kr 54,88 öre 42,28 öre 35,98 öre 0,00 öre
Egen förbr. kWh


Prisuträkningens formel är följande:
((Summa inkl. moms / 100 * Antal kilowatt) + Årsavgift) / Antal kilowatt


Rörligt elpris

Fyrfasens inköpspris med påslag på 3,75 öre/kWh inkl moms. I priset inkluderas avgift för elcertifikat, balanskraft och Svenska Kraftnäts avgifter. Månadsavgift tillkommer med 35 kr/månad inkl. moms. 

Timpris

Fyrfasens inköpspris varje timme med påslag på 3,75 öre/kWh inkl moms. I priset inkluderas avgift för elcertifikat, balanskraft och Svenska Kraftnäts avgifter. Månadsavgift tillkommer med 35 kr/månad inkl. moms. 

Anvisningspris

Anvisningspris får du automatiskt om du inte gjort ett aktivt val och tecknat ett elavtal. Vårt anvisningspris är ett fast pris på 64,00 öre/kWh inklusive moms, elcertifikat och lagstadgade avgifter. Fast årsavgift tillkommer med 420 kronor inkl. moms. Det är i regel dyrt i längden att ligga på anvisningspris. Känner du dig osäker, ta gärna kontakt med vår kundservice.