Elskolan

Den el du förbrukar i ett hushåll brukar delas upp i hushållsel, el för uppvärmning och till varmvatten. Tänk på att du är själv ytterst ansvarig för hur mycket el du använder. Det kan skilja väldigt mycket i förbrukning av el mellan dig och din granne. Vi har samlat våra bästa tips för hur du kan spara pengar och samtidigt värna om miljön.

 

Vi reder ut begreppen

Vad är elcertifkat? Vad skillnaden mellan förnybar och fossilfri el? I elbranschen, liksom många andra branscher, finns uttryck och begrepp som inte är helt enkla att förstå innebörden av. Här försöker vi enkelt förklara några vardagliga begrepp. Är något fortfarande otydligt är du välkommen att kontakta oss och fråga. 

 
 


Din elförbrukning beror bland annat på:

  • Vilken värmekälla du har
  • Vädret och årstiderna
  • Hur du hushåller med din el
  • Hur ofta och hur länge du använder hushållsmaskiner
  • Hur stort hus du har (om- och tillbyggnader påverkar)
  • Hur väl isolerat ditt hus är
  • Varmvattenförbrukning
  • Hur många ni är i familjen

Energirådgivare

Vår kundservice är experter på elmarknaden och hjälper dig gärna hitta ett elavtal som passar dig! För att hjälpa dig att minska din elförbrukning finns kommunala energirådgivare. Även konsumentvägledaren i din kommun vet vart du kan vända dig för att få råd och hjälp.

Vad är effektbrist?

Effektbrist är när efterfrågan på el vid en viss tidpunkt är större än den el som kan tillföras, en situation som hittills aldrig inträffat i Sverige. Det kan liknas vid en bil, som har för svag motor för att orka upp för en backe. Jämför också med en propp som löser ut i hemmet när elförbrukningen blir för hög.

Frågor om el och elhandel?

Vår kundservice är experter på elmarknaden och hjälper dig gärna svara på frågor samt hitta ett elavtal som passar dig!

Fyrfasens Kundservice

Kundservice
Vardagar: 08:00 - 16:00
(måndagar 08.30-16.00)

 

Bra miljöval hos Fyrfasen

Då säkerställer vi att elen motsvarande din förbrukning har producerats genom miljömärkt vindkraft samtidigt som du bidrar till Naturskyddsföreningens olika projekt för energieffektivisering och ytterligare minskad miljöpåverkan.