Uppförandekod för Fyrfasen och dess leverantörer

Hållbarhet fjällnatur

Härjeåns Kraft AB och dess dotterbolag (Fyrfasen) verkar som energipartner med målet att ge våra kunder en enklare vardag och en mer hållbar framtid. För att växa uthålligt och hållbart vill vi som företag agera ansvarsfullt och ser det som en förutsättning för framtida affärer.

I vår uppförandekod tydliggörs hur vi som företag och affärspartner förväntar oss att ni som leverantör och samarbetspartner levererar tjänster och produkter med omsorg om miljö och människa, samt främja en hållbar utveckling.

Ta del av vår uppförandekod som beskriver hur vi förväntar oss att en leverantör till Fyrfasen ska agera. I alla avtal vi undertecknar, vare sig det är genom Fyrfasen eller genom er som leverantör, är uppförandekoden numera en viktig bilaga till alla avtalshandlingar.