Information från Härjeånskoncernen

– med anledning av utbrottet av Corona (COVID-19)


Härjeåns Kraft AB med dotterbolag Fyrfasen Energi, Härjeåns Nät och Härjeåns Energi bedriver verksamhet som omfattas av funktioner såsom eldistribution, elhandel, bredbandstjänster, kraft- och pelletsproduktion. Då dessa bedöms som samhällsviktiga funktioner är det under rådande förhållanden med utbrottet av Coronaviruset av stor vikt att agera för att säkerställa driften till våra kunder.

Utöver att man följer Folkhälsomyndighetens uppdateringar med riktlinjer arbetar man aktivt för att identifiera och rusta för att kunna hantera potentiella risker som kan komma att hota verksamheten. I dagsläget ser man ingen oro för verksamhetens funktioner, men det är av stor vikt att ta situationen på största allvar för kunna agera proaktivt om läget snabbt skulle förändras. Detta omfattas av att säkerställa så att det finns material att tillgå men även att koncernens personal är uppdaterade och kan agera utifrån rådande riktlinjer.

– Vi hanterar situationen metodiskt där vi bland annat säkerställer så att vi har teknik för att viktiga funktioner ska kunna skötas hemifrån. Vi har upprättat en besökspolicy samt uppmanar till att ha möten via digitala verktyg, säger Sven-Eric Dahlgren, säkerhetssamordnare Härjeåns Kraft AB.

För vidare information
Kontakta Sven-Eric Dahlgren, säkerhetssamordnare Härjeåns Kraft AB.
0680-242 91