2020 inleds med rekordlåga elpriser

Nederbörd över det normala, mildare väder och mycket vind. Tre faktorer som tillsammans pressar elpriset till rekordlåga nivåer under inledningen av 2020. Ett ovanligt lågt pris för tiden på året och på grund av vädret så har priset under vissa timmar varit nere på 0,1 öre/kWh.

Vinden en stor anledning

Vindkraften har ökat lavinartat under senare år och levererar idag ca 12-15 procent av vår totala elkonsumtion i Sverige. Under januari har vindkraften slagit nya rekord då det var första gången som det under en och samma vecka producerades över 1 TWh.

-Det blir allt vanligare med större förändringar av priset över dygnets timmar. Mycket på grund av vindkraftens framfart som pressar ner priserna under perioder då det blåser mycket, säger Cecilia Norberg.

Nyttja el när det är som billigast

Allt tyder på att det svenska elsystemet i framtiden kommer att karaktäriseras av större prisrörelser vilket skapar möjligheter för elkonsumenterna att nyttja elen när den är som billigast. Det sker oftast under tider på dygnet då mycket förnyelsebar elproduktion från exempelvis vind och vatten finns tillgänglig i systemet samtidigt som efterfrågan är lägre. Genom att dra nytta av billig och förnyelsebar el ökar man inte bara efterfrågan på hållbar el utan bidrar även till att kapa så kallade effekttoppar i elnätet.

- I framtidens elsystem kommer kunden att ha en mer aktiv roll. Genom att styra och anpassa sin elförbrukning kan elkunderna bidra till ett mer stabilt och effektivt system. Men det åligger oss i branschen att skapa incitamenten, som att utveckla smarta tjänster som kan styra elförbrukningen i hemmet, fortsätter Cecilia Norberg.

Priset styrs även av efterfrågan

Mildare väder gör att vi nyttjar mindre el. Då en betydande del av ett hushålls förbrukning går till uppvärmning så minskar efterfrågan på el under mildare perioder. Ökat utbud och minskad efterfrågan på el skapar lägre elpriser vilket främst gynnar villakunder med eluppvärmning. Det kan bli stora skillnader, har man dessutom ett rörligt elavtal vinner man dubbelt i dessa perioder då både förbrukning och elpris faller.

Vill du kunna styra din förbrukning till billigare och mer miljövänliga timmar på dygnet?

Med vår nya app kan du enklare hålla koll på din förbrukning och lära dig mer om vad det är som förbrukar el i hemmet. Den ger  dig även koll på elpriset timme för timme och hjälper dig att komma igång och styra din förbrukning till billigare och miljövänligare tider på dygnet.