Konsumenternas energimarknadsbyrå släpper ny lista över företag med flest klagomål

Konsumenternas Energimarknadsbyrå ger privatpersoner och småföretagare oberoende och kostnadsfri vägledning i frågor som rör el, gas och fjärrvärme. Igår (2019-10-01) publicerade de en ny lista över de elhandelsföretag som haft flest anmälningar om klagomålsärenden som inkommit från januari till september i år. 

Klagomålen som ingår gäller ärenden där en kund inte kunnat lösa en tvist med hjälp av företagets kundtjänst utan behövt söka vägledning och stöd av Konsumenternas energimarknadsbyrå. Byrån har också tittat på om det kan finnas en grund för klagomålen. 

Syftet med publiceringen av klagomålsinformation är att hjälpa konsumenter och företag att göra ett mer informerat val vid val av elavtal och att så långt som möjligt undvika konsumentproblem.