Ursprungsmärkning av el

Ursprunget är utfärdat av Svenska Kraftnät och uppdelat i förnybara energikällor (sol, vatten, vind, biobränsle), kärnkraft och fossila energikällor (kol, olja, gas, torv).

Elen som levererades av Fyrfasen Energi under 2018 kom från residualmixen enligt nedan:

Miljöpåverkan 2018
Den el som vi sålde gav upphov till:

Kärnbränsleavfall:0,00110496 g/kWh
CO2 (Koldioxidutsläpp):250,76 g/kWh

   

 

Titta alltid efter en ursprungsmärkning på din el, då kan du göra ett medvetet val och säkerställa att din el kommer från förnybara energikällor om du så vill. Omärkt el kan ha sitt ursprung i kol eller olja, krafter som orsakar stora koldioxidutsläpp dygnet runt, året runt.

Genom att välja ursprungsmärkt el medverkar du till att elmixen på Nord Pool blir allt grönare för varje år.