Unikt samarbete för elhandel över landsgränser

Nu kan företag med verksamhet i både Sverige och Finland erbjudas helhetslösningar inom elhandel. Detta genom samarbetet mellan finska Oy Herrfors Ab och svenska Fyrfasen Energi Ab som skapar möjligheten att leverera tjänster inom elhandel över landsgränserna.

Samarbetet ska ge företag verksamma i Sverige och Finland en övergripande bild, bättre möjligheter för enklare hantering och kostnadseffektivare strategier beträffande elhandelsfrågor. Först ut att nyttja möjligheten är OSTP, en av världens ledande tillverkare av rostfria rör och rördelar med tillverkning i Sverige och Finland. Företaget ser positivt på samarbetet.

– Vi känner en stor tillit till denna modell som skapa effektivitet inom både ekonomi och administration. Våra inköpsvolymer och geografiska läge kräver en flexibilitet som vi bedömer att både Herrfors och Fyrfasen kan svara upp på så vi ser mycket positivt på detta samarbete, säger Tim Sihvonen Vice President Supply Chain OSTP.

Att leverera gränsöverskridande elhandelsavtal till företag är man inte ensam om men det unika i samarbetet är att det rör sig om mer flexibla organisationer som kan skräddarsy strategier så att det passar företagens behov.

– Vi har med våra organisationsstrukturer fördelen att agera flexibelt utifrån våra kunders specifika behov. Genom våra samarbeten med Europas främsta analysföretag, Markedskraft och Power-Deriva, står vi i daglig kontakt med den europeiska marknaden och kan således förse våra kunder med långsiktiga och kostnadseffektiva strategier inom energifrågan, säger Greger Gustin elmarknadsansvarig Fyrfasen Energi.