Med vår nya app som lanseras under 2019 blir det ännu enklare att vara kund hos oss

Vår nya app

Vi drivs av visionen att förse våra kunder med en enklare vardag och en hållbar framtid. Med den app vi snart lanserar kommer du att kunna styra din förbrukning till miljövänligare och kostnadseffektivare tider på dygnet.

Det svenska energilandskapet är under stor förändring. Sveriges riksdag har med brett stöd beslutat om 100% förnybar energiproduktion från ex sol, vind, vatten och biobränsle till år 2040. Samtidigt sker en allt större elektrifiering i samhället med bland annat fler elbilar och elektroniska produkter som ökar elförbrukningen.

För att kunna hantera en omställning till förnybar energiproduktion krävs stora åtgärder i vårt svenska energisystem. Att minska de effekttoppar i elnätet som uppstår när alla kommer hem från arbetet och ställer sig vid spisen eller laddar elbilen, är en förutsättning för ett förnybart energisystem.

Med hjälp av appen kan du automatiskt optimera till exempel värmesystem, elbilsladdning och smarta hem-produkter genom att styra förbrukningen till de timmar på dygnet när det finns god tillgång till förnybar energi i vårt svenska energisystem. På så sätt blir din miljöpåverkan mindre och kostnaderna lägre.

– Vi ser det som vårt ansvar att skapa förutsättningar för kunden att ta ställning och enkelt förflytta sin förbrukning. På sikt ser vi att tjänster som innebär automatiserade styrningar av smartahemprodukter kommer att ligga i centrum för vårt erbjudande. Det gynnar både det svenska energisystemet och konsumenten, säger Cecilia Norberg, VD hos Fyrfasen Energi.