Sammanfattning av ellagens kundbestämmelser

Energimarknadsinspektionens (Ei) uppdrag är att säkerställa att vi elleverantörer följer lagar och regler inom energimarknadsområdet. Men de ska även sprida kunskap till kunderna hur energimarknaden fungerar, vilket regelverk som gäller samt vilka möjligheter och rättigheter du har som kund. 

För att tydliggöra lagen och tillgängliggöra den för dig som kund har Ei tagit fram en sammanfattning över ellagens kundbestämmelser. Läs mer lagen här nedan.