Härjegårdar beviljas investeringsstöd från Naturskyddsföreningen

Härjegårdar beviljas investeringsstöd från Naturskyddsföreningen

Ottilia Davidsson arbetar som förvaltare på Härjegårdar. Hon har nyttjat möjligheten till att söka investeringsstöd för energieffektiviseringsprojekt från Naturskyddsföreningens fond. Ett av projekten innefattar nya fläktar till ett ventilationsaggregat vid Blåvingens demensboende i Sveg. Projektet stod klart i november. Nästa projekt på tur är Svegs hälsocentral där man installerar tre ventilationsaggregat med kylanläggning för att skapa en bra miljö under sommaren. Projektet ligger ute för upphandling med planerad start i februari för att stå klart till sommaren 2019. Investeringsstödet för projekten uppgår till 30 % av investeringskostnaden.

– Det har varit en smidig process att söka investeringsstödet och vi är oerhört glada att denna möjlighet finns för att kunna möjliggöra för nya klimatsmarta investeringar, säger Ottilia Davidsson.

Investeringsstödet kommer från att energikonsumenter väljer el märkt med Bra Miljöval. Elleverantören garanterar då att elen motsvarande kundens förbrukning har producerats genom miljömärkt vindkraft. Bra Miljöval är en av världens tuffaste miljömärkningar och genom kundens engagemang främjas Naturskyddsföreningens arbete.

Ett annat projekt som genomförts genom investeringsstödet från Naturskyddsföreningen är den nya kylanläggningen vid Curlinghallen i Sveg. Är du intresserad av att veta mer om hur du går tillväga för att ansöka om investeringsstöd. På Naturvårdsföreningens hemsida finns mer information och ansökningsbanketter för att komma igång.

Ta ställning för miljön och välj ”Bra Miljöval” när du tecknar elavtal med Fyrfasen Energi. Då bidrar du både till dessa typer av energieffektiviseringssystem samtidigt som vi säkerställer att elen, motsvarande din förbrukning produceras genom miljömärkt vindkraft.