Solen ger energi - även i norra delar av Sverige

Visste du att jorden på två timmar tar emot lika mycket energi från solen som hela världens befolkning använder under ett år? Men hur ser effektiviteten ut beroende på var i Sverige du bor? En av de vanligaste frågorna vi får är om en solanläggnings prestanda sjunker i och med snömängder och mörker. Vi har ställt några frågor till vår solcellsexpert för att reda ut hur det verkligen fungerar.

Kan man i förväg säga hur en solpanel kommer att prestera på ett specifikt hustak?
Innan vi installerar panelerna gör vi en noggrann beräkning och utifrån bland annat hustakets lutning, din energiförbrukning och hur många timmar taket exponeras av solens strålar. Utifrån beräkningen räknar vi fram hur många solpaneler du behöver samt hur lång återbetalningstid av investeringskostnaden är.

Hur skiljer sig investeringen i norra jämfört med södra delar av Sverige?
Många tror att en solanläggning presterar mindre ju längre norrut man kommer med tanke på de mörkare perioderna på året. Men faktum är att den energi vi förlorar under årets mörkare tider har vi igen under sommarhalvårets långa dagar så det går jämt ut.

Hur mycket får jag betalt när jag säljer min överskottsel?
Vi på Fyrfasen erbjuder våra kunder spotpris (rådande elpris påmarknaden) + 5 öre /kWh.

Hur går jag tillväga för att få reda på hur en solanläggning skulle prestera på mitt hustak? 
www.fyrfasen.se/solel kan du ladda ner ett formulär. Fyll i, uppgifterna, skicka in till oss så återkommer vi med ett kostnadsförslag.

Med våra nyckelfärdiga solcellslösningar kan du ta tillvara på solens energi.

Vill du veta mer? Kontakta oss på solkraft@fyrfasen.se

Markus Gränzell, Fyrfasen Energi