Förnybar energi – så fungerar det

Aldrig har det varit så enkelt att välja förnybar el. Idag kan du som elkonsument oftast välja vilken typ av produktionskälla du vill betala för hos din elleverantör. Perfekt med tanke på att vi i Sverige har samlats kring en gemensam färdplan för en övergång till ett helt förnybart elsystem, med mål om 100 procent förnybar elproduktion år 2045.

Vad händer när du väljer el producerad från vindkraft?

En mycket viktig fråga som många misstolkar, vilket är ett resultat av många gånger tvetydig och ibland vilseledande marknadsföring. Låt oss därför reda ut begreppet. När du som elkonsument köper el från förnybara energikällor, låt säga vindkraft, köper din elhandlare in så kallade ursprungsgarantier från en vindkraftsproducent motsvarande din beräknade förbrukning. Ursprungsgarantier är ett elektroniskt certifikat som fungerar som bevis på att en elproducent producerat en viss mängd el från en viss energikälla.

Men får jag då inte el från vindkraft i uttagen hemma om jag betalat för det?

Svaret är nej, såvida du inte bor granne med en vindkraftpark, då får du troligen el från vind de dagar kraftverket producerar. Den el som strömmar ur din kontakt är oftast en mix av el från olika energikällor som inte går att styra. Systemet med ursprungsgarantierna finns till för att öka efterfrågan av förnybar energi. Även om vi inte kan garantera ursprunget på elen som strömmar ur din kontakt, så kan vi säkerställa att det produceras motsvarande mängd av den specifika sorten någon annanstans på marknaden.

Varför är det då viktigt att välja el från förnybara energikällor?

Jo, genom att välja el från från exempelvis vind eller vatten så ökar efterfrågan på dessa energislag. På så vis driver vi på omställningen till ett förnybart elsystem.

 


Två val för att bidra till omställningen av förnybar energi

Vi erbjuder idag två produkter där vi säkerställer att elen motsvarande din förbrukning kommer från förnybara energikällor. 

 Bra Miljöval

När du väljer Bra Miljöval säkerställer vi att elen motsvarande din förbrukning har producerats genom miljömärkt vindkraft samtidigt som du bidrar till Naturskyddsföreningens olika projekt för energieffektivisering och ytterligare minskad miljöpåverkan. 

Grundkravet för att få märkas med Bra Miljöval är att elen ska vara förnybar, men det ställs även hårda krav på den förnybara produktionen. Tillvalet kostar 3,75 öre/kWh inkl moms. 

 

 100 % vatten

När du väljer 100 % vatten säkerställer vi att elen motsvarande din förbrukning har producerats genom vattenkraft. Tillvalet kostar 2,75 öre/kWh inklusive moms.