Förnybar energi - så fungerar det

Aldrig har det varit så enkelt att välja förnybar el. När du tecknar ett elavtal med oss säkerställer vi att elen motsvarande din förbrukning kommer från förnybara energikällor. Men vad betyder det i praktiken och hur kan vi säkerställa leveransen av förnybar el?

Vad händer när du väljer el producerad från exempelvis vindkraft?

En mycket viktig fråga som många misstolkar, vilket är ett resultat av många gånger tvetydig och ibland vilseledande marknadsföring. Du har kanske har sett reklam för elavtal som säger ”koka kaffe med förbybar energi?". Det är rent trams och i allra högsta grad falsk marknadsföring.

Låt oss därför reda ut begreppet. När du som elkonsument köper el från förnybara energikällor, låt säga vindkraft, köper din elhandlare in så kallade ursprungsgarantier från en vindkraftsproducent motsvarande din beräknade förbrukning. Ursprungsgarantier är ett elektroniskt certifikat som fungerar som bevis på att en elproducent producerat en viss mängd el från en viss energikälla.

Men får jag då inte el från vindkraft i uttagen hemma om jag betalat för det?

Svaret är nej, såvida du inte bor granne med en vindkraftpark, då får du troligen el från vind de dagar kraftverket producerar. Den el som strömmar ur din kontakt är oftast en mix av el från olika energikällor som inte går att styra. Systemet med ursprungsgarantierna finns till för att öka efterfrågan av förnybar energi. Även om vi inte kan garantera ursprunget på elen som strömmar ur din kontakt, så kan vi säkerställa att det produceras motsvarande mängd av den specifika sorten någon annanstans på marknaden.

Varför är det då viktigt att välja el från förnybara energikällor?

Jo, genom att välja el från från exempelvis vind eller vatten så ökar efterfrågan på dessa energislag. På så vis driver vi på omställningen till ett förnybart elsystem.

 


 

 Bra Miljöval

När du väljer Bra Miljöval säkerställer vi att elen motsvarande din förbrukning har producerats genom miljömärkt vindkraft samtidigt som du bidrar till Naturskyddsföreningens olika projekt för energieffektivisering och ytterligare minskad miljöpåverkan. 

Grundkravet för att få märkas med Bra Miljöval är att elen ska vara förnybar, men det ställs även hårda krav på den förnybara produktionen. Tillvalet kostar 3,75 öre/kWh inkl moms.