Solelsportalen – en webbplats som ska underlätta för solelsspekulanter

 

Investeringskostnaden för en solcellsanläggning har sjunkit avsevärt under senare tid, dels med hjälp av investeringsstöd och nu senast en avskaffning av tullavgifter på kinesiska solpaneler. I början av augusti slopades även kravet för bygglov på solpaneler vilket även det underlättar en investering. Detta har ökat intresset för solel på marknaden, främst hos privata konsumenter.  

Nu lanserar Energimyndigheten en ny webbportal för att vägleda konsumenter bland olika solcellslösningar för hemmet. Syftet med portalen är att samla objektiv information om alla villkor på ett och samma ställe.

Solelportalen, som den nya sajten heter, är del av ett regeringsuppdrag som Energimyndigheten har fått om att tillgängliggöra information om miljövänliga energilösningar. Boverket, Elsäkerhetsverket, Energimarknadsinspektionen och Skatteverket har bidragit till arbetet.

På sajten får man vägledning, bland annat hur du steg-för-steg ska gå tillväga i en investering. Här kan du som konsument även ta del av nya lagar och regler samt få en objektiv beräkning av hur en solcellsanläggning skulle prestera på ditt tak.


Vill du veta mer om vår nyckelfärdiga solcellspaket?

En investering i solceller är inte bara en insats för att bidra till en bättre miljö och ett mer hållbart samhälle, utan även en ekonomiskt lönsam investering. Den höjer värdet på fastigheten och sänker kostnaden för köpt el. Dessutom är en solcellsanläggning i princip helt underhållsfri.