Muntliga avtal förbjuds vid telefonförsäljning

En ny lag har trätt i kraft som innebär att ett skriftligt eller digitalt avtal krävs vid försäljning över telefon. Det är således inte längre, enligt lag, rätt att sälja produkter eller tjänster med muntliga överenskommelser, så länge inte kunden själv tagit kontakt med företaget.

För försäljning av el gäller kravet redan sedan den 1 juni 2018 genom en branschöverenskommelse mellan Konsumentverket och Energiföretagen Sverige. Den 1 september 2018 infördes kravet i distansavtalslagen och blir allmängiltigt för alla branscher.

-Vi välkomnar denna lag och hoppas att den ska göra det tryggare för elkonsumenterna. Genom åren har vi kommit i kontakt med väldigt många kunder som rent ut sagt blivit grundlurade per telefon av oseriösa elhandlare, säger Thomas Pedersen, ansvarig för leverantörsbyten hos Fyrfasen Energi.

Vilka rättigheter har du som konsument vid kontakt med en telefonförsäljare?
Om telefonkontakten leder till att parterna vill ingå ett avtal, ska näringsidkaren bekräfta sitt anbud i en handling eller i någon annan läsbar och varaktig form. För att ingå ett giltigt avtal ska det krävas att konsumenten efter telefonsamtalet skriftligen accepterar näringsidkarens anbud. Om en näringsidkare levererar produkter eller utför tjänster trots att det inte finns något giltigt avtal, ska konsumenten inte vara betalningsskyldig för dessa.