Gör ett aktivt val för en grönare framtid

I Sverige har regeringen satt upp ett nationellt miljömål som innefattar att vi ska leva och verka med enbart förnybar energi till år 2040. Som elkonsument betalar du en statlig avgift för att möjliggöra omställningen, ett så kallat elcertifikat. Pengarna går till de producenter som producerar el från förnybara energikällor.

Du kan vara med och påverka omställningen till förnybar produktion
Det finns mycket vi som elkonsumenter kan göra för att tillsammans bidra till en hållbar utveckling i energifrågan och skapa förutsättningar för en hållbar framtid för våra nästkommande generationer. Fyrfasen erbjuder dig som kund två möjligheter att själv aktivt bidra till omställningen av energiproduktionen

Bra Miljöval
Vill du ta ditt miljöengagemang till ytterligare en nivå kan du köpa miljömärkt el – Bra Miljöval. Vi säkerställer då att elen motsvarande din förbrukning har producerats genom miljömärkt vindkraft samtidigt som du bidrar till Naturskyddsföreningens olika projekt för energieffektivisering och ytterligare minskad miljöpåverkan. 

Grundkravet för att få märkas med Bra Miljöval är att elen ska vara förnybar, men det ställs även hårda krav på den förnybara produktionen. Tillvalet kostar 3,75 öre/kWh inkl moms. Läs mer om Bra Miljöval.

Vill du veta mer om hur du kan vara med och skapa en grönare framtid, tveka inte att ta kontakt med oss!