Solcellspaneler bygglovsbefrias

Solcellspaneler bygglovsbefrias

De senaste tio åren har det skett en snabb ökning av solenergi och den installerade effekten i världen har ökat uppemot 50 gånger. I Sverige har ökningen inte hängt med i samma takt. Därför förenklar man nu kraven för installation av solpaneler. Den 13 juni röstade riksdagen fram ett regeringsförslag som innebär att bygglov inte krävs inom detaljplanerat område förutsatt att solpanelerna monteras så att de följer byggnadens form.

- Det känns som en åtgärd som ligger helt rätt i tiden. På så vis avlastar man både byggnadsnämnderna och kapar flaskhalsar i utvecklingen om en hållbar framtid i energifrågan, säger Cecilia Norberg VD Fyrfasen Energi.

Lagändringen kommer att träda i kraft 1 augusti 2018.

Vill du veta mer om vår nyckelfärdiga solcellspaket?

En investering i solceller är inte bara en insats för att bidra till en bättre miljö och ett mer hållbart samhälle, utan även en ekonomiskt lönsam investering. Den höjer värdet på fastigheten och sänker kostnaden för köpt el. Dessutom är en solcellsanläggning i princip helt underhållsfri.