Fyrfasen backar skolan

För att näringslivet ska växa och bli frodigt behövs en bra skola. Det är skolan som lägger grunden för framtidens medarbetare och det är med skickliga kollegor som vi kommer nå våra mål. Därför tar Fyrfasen klivet in i ett nytt samarbete med projektet Skolkören.

Skolkören är en kampanj som syftar till att lyfta skolan och läraryrket. Skolan och lärarkåren står inför stora pensionsavgångar och sedan en längre tid tillbaka har intresset för läraryrket minskat. Den allmänna bilden av att jobba i skolan är ofta onyanserad och problemfokuserad. Skolkören är en regional satsning som syftar till att rikta ljuset mot det positiva som finns inom skolan.

Tillsammans med regionens kommuner, Region Jämtland Härjedalen och Jämtlands gymnasium vill man bidra till att nyansera bilden av att jobba i skolan, skapa ett intresse och på så sätt underlätta rekryteringen.

– Utan en trygg skolgång, där alla barn och ungdomar får möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar, så faller en av samhällets kanske viktigaste grundpelare. Därför backar vi skolan, i hopp om att kunna bidra till att säkra en trygg och lärorik framtid i skolan, säger Emma Dahl, marknadskommunikatör Fyrfasen.

Läs mer om projektet här