Sol, snö och kyla - bra kombination för att producera solel

Kyla har en positiv inverkan på panelernas produktion. Foto: Morgan Grip


Energi från vind, vatten, biobränsle och sol är förnybara energikällor, som genom olika processer ständigt tillför ny energi och därför inte tar slut. Användning av förnybar energi minimerar koldioxidutsläppen, vilket är viktigt för att bromsa den globala uppvärmningen.

Det kanske är lätt att tro att det nordiska klimatet inte är särskilt gynnsamt för att producera el från solen. Sanningen är dock att solen lyser tillräckligt mycket i snitt under året och att det till och med finns flera fördelar med det kalla och snörika klimatet. Studier har visat att om solen reflekteras mot ett snötäcke ger det en väldigt intensiv solinstrålning mot panelerna och att kyla har en positiv inverkan på panelernas produktion.

Sverige har som mål att andelen förnybar energi ska vara minst 50 procent av den totala energianvändningen år 2020. Därför finns det bland annat olika former av stöd till dig som vill installera en solcellsanläggning. Regeringen avsätter en summa pengar för investeringsstöd till solceller som Energimyndigheten sedan fördelar till länsstyrelserna i landet. Stödet ges till både företag och offentliga organisationer samt till privatpersoner och söks alltså hos länsstyrelsen. Från 1 januari 2018 har dessutom stödnivån höjts från 20 procent för privatpersoner till 30 procent.

Varje dag strålar solen 10 000 gånger mer energi till jorden än vad vi människor använder. Med rätt utrustning går det att ta tillvara på den.