Energiföretagen välkomnar proposition om energipolitikens inriktning

Det är nästan tio år sedan riksdagen senast beslutade om övergripande energipolitiska mål. Denna vecka har regeringen presenterat en proposition om energipolitikens inriktning för beslut i riksdagen.


Fyrfasen är medlem i organisationen Energiföretagen Sverige, som ger röst åt omkring 400 företag som producerar, distribuerar, säljer och lagrar energi. Energiföretagen har analyserat, sammanfattat och kommenterat propositionen i artikeln ”Välkommen proposition om energipolitikens inriktning”.

Tre grundpelare är miljömässig hållbarhet, försörjningstrygghet och konkurrenskraft, något som skapar förutsättningar för en långsiktig och stabil energipolitik. Energiföretagen vill att branschen, tillsammans med kunderna och Energimarknadsinspektionen får möjlighet att utveckla förutsättningar för att öka kundinflytandet.

– Propositionen lyfter bland annat att energieffektivisering kan leda till ökad elanvändning, till exempel inom transportsektorn, där blir elen en av nycklarna till att minska koldioxidutsläppen, vilket vi ser som mycket positivt, säger Cecilia Norberg, vd på Fyrfasen Energi.

– Genom att vi som bolag aktivt följer utvecklingen och att människor i sin vardag gör aktiva val, kan vi gemensamt vara med och påverka, avslutar Norberg.

Läs artikeln i sin helhet och kommentarer från Pernilla Winnhed, vd på Energiföretagen Sverige: