Nya energiskatteregler för el om frivillig skattskyldighet, upphörande av försäkranssystemet samt för återbetalning av energiskatt

Riksdagen beslutade den 22 november om en rad nya lagregler gällande energiskatten på el som träder i kraft 15 december 2017 och 1 januari 2018. Skatteverket har nu gått ut med kompletterande information om de nya reglerna.


Utvidgade regler för frivillig skattskyldighet för energiskatt på el

Från den 15 december 2017 utökas möjligheten att ansöka om godkännande som frivilligt skattskyldig för energiskatt på el för ytterligare förbrukningsändamål. Från och med det datumet kan en ansökan prövas och bli godkänd av Skatteverket.

Kravet på en förbrukning ändras till 10 GWh el per kalenderår. Den som tidigare haft möjlighet köpa in skattebefriad el mot försäkran kan ansöka om godkännande som frivilligt skattskyldig. Som frivilligt skattskyldig kan du själv göra avdrag i din deklaration för energiskatt på el istället för att söka återbetalning. Läs mer här på Skatteverkets hemsida.

Försäkranssystemet för energiskattebefrielse för el upphör

Från den 1 januari 2018 upphör reglerna med försäkran, som tidigare gett den som förbrukar el i vissa verksamheter möjlighet att köpa in skattebefriad el. Det gäller när el förbrukas:

  • i metallurgisk process eller vid tillverkning av mineraliska produkter,
  • för kemisk reduktion eller vid elektrolytisk process,
  • för framställning av energiprodukt med mera,
  • för drift av tåg eller annat spårbundet transportmedel.

Läs mer på Skatteverkets hemsida här.

Möjlighet att söka återbetalning för energiskatt på el ändras från kvartalsvis till månadsvis

Från den 1 januari 2018 införs en möjlighet att ansöka om månads- istället för kvartalsvis återbetalning av energiskatt på el.

Detta gäller ansökningar för energiskatt på el som förbrukats från den 1 januari 2018. Samtidigt sänks gränsen för att kunna få ett medgivande till 150 000 kWh el per kalenderår, från tidigare 250 000 kWh.

Läs mer på Skatteverkets hemsida om vilka verksamheter som har rätt till återbetalning och möjligheten att ansöka om medgivande.