Höjd energiskatt 1 juli

Som en del i Energiöverenskommelsen har Riksdagen beslutat säga ja till regeringens förslag att höja energiskatten för el till hushåll och tjänsteföretag med 3 öre/kWh per 1 juli 2017. Höjningen ska finansiera sänkningen av fastighetsskatten för vattenkraftverk och att skatten på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer avvecklas.

All elanvändning i Sverige är skattepliktig och energiskatten betalas via elhandelsfakturan. Den nya energiskatten är 32,5 öre/kWh (40,63 öre/kWh inklusive moms) utom för de s.k. lågskattekommunerna som har en reduktion på 9,6 öre/kWh (12 öre/kWh inklusive moms).

Som lågskattekommuner räknas: samtliga kommuner i Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län. Dessutom följande kommuner: Sollefteå, Ånge, Örnsköldsvik, Ljusdal, Malung, Mora, Orsa, Älvdalen och Torsby.

Mera information:
Skatteverkets hemsida
Riksdagens hemsida