Sponsring

Fyrfasen Energi har en lång tradition av att på olika sätt stödja ideella organisationer, föreningar och evenemang i den bygd vi är verksamma, främst i Västernorrlands- och Jämtlands län. Ett av våra huvudsyften med sponsring är att främja en sund och aktiv fritid för barn och ungdomar. Vi vill också via sponsring utveckla nätverk, stärka befintliga och skapa nya kundrelationer, samt öka den interna stoltheten och engagemanget i företaget, likväl som i bygden. Vår sponsringsverksamhet spänner över såväl idrott, kultur och samhälle.

Ansökan om sponsring

Du kan ansöka om sponsring genom att fylla i blanketten nedan och skicka den till sponsring@fyrfasen.se. Vi utvärderar inkomna förfrågningar två gånger om året, i september och april. Läs först igenom vår sponsringspolicy.