Sponsring

Fyrfasen Energi har en lång tradition av att på olika sätt stödja ideella organisationer, föreningar och evenemang i den bygd vi är verksamma, främst i Västernorrlands- och Jämtlands län. Ett av våra huvudsyften med sponsring är att främja en sund och aktiv fritid för barn och ungdomar. Vi vill också via sponsring utveckla nätverk, stärka befintliga och skapa nya kundrelationer, samt öka den interna stoltheten och engagemanget i företaget, likväl som i bygden. Vår sponsringsverksamhet spänner över såväl idrott, kultur och samhälle.

Vi vill med sponsring bidra till att:

  • Främja en sund och aktiv fritid för barn och ungdomar
  • Stötta det lokala kulturetablissemanget
  • Alla människors lika värde
  • Driva utvecklingen av en levande landsbygd där alla har en framtid

En cirkulär satsning på allas villkor

Sponsring är ett av våra sätt att bidra till en hållbar samhällsutveckling. Men det är även ett verktyg för att nå ut med vårt varumärke, skapa nya kundrelationer och en stolthet och engagemang för Fyrfasen i samhället. Ett samarbete med en förening eller ideell organisation innebär således att vi skall verka aktivt för att främja varandras intressen. Det kan innebära vissa motprestationer för föreningen, såväl som exponering av Fyrfasens varumärke i olika sammanhang.

Ansökan om sponsring

Vi får in många sponsringsförfrågningar under året och kan inte engagera oss i allt. Men alla ansökningar tas om hand och behandlas på lika villkor inom Härjeånskoncernens sponsringsråd. Vi behandlar och beslutar om ansökningar kvartalsvis, därmed kan det ta upp till 4 månader innan du får ett svar.

  • 1 Januari - 31 mars - svar ges senast 30 april
  • 1 april - 30 juni - svar ges senast 31 juli
  • 1 juli - 30 september - svar ges senast 31 oktober
  • 1 oktober - 31 december - svar ges senast 31 januari