Energiskatter

Fr o m 1 januari 2018 kommer energiskatten att debiteras från ditt elnätsföretag istället för ditt elhandelsföretag. Energiskatten är fr o m 1 januari 2018 33,10 öre/kWh exkl. moms, i lågskattekommuner 23,50 öre/kWh exkl. moms.

Kommuner med lägre skattesats

I följande län och kommuner är energiskatten lägre: 

 • Dalarnas län: Malung-Sälen, Mora, Orsa och Älvdalen
 • Gävleborgs län: Ljusdal
 • Jämtlands län: samtliga kommuner
 • Norrbottens län: samtliga kommuner
 • Värmlands län: Torsby
 • Västerbottens län: samtliga kommuner
 • Västernorrlands län: Sollefteå, Ånge och Örnsköldsvik

Energiskatt för företag

Driver du ett företag kan det ske större förändringar. Den energiskatt som faktureras för elanvändning under 2017 beror bland annat på vilken verksamhet du bedriver.

Nya regler för att erhålla lägre energiskatt på el

Lägre energiskatt erhålls genom att man ansöker om återbetalning i efterskott från Skatteverket, förutom norrskatteavdraget som görs direkt på fakturan.

Norrskatteavdrag: Elanvändning inom hushåll och tjänstesektorn i de kommuner i norra Sverige som idag har en lägre skattesats ska även fortsättningsvis beskattas lägre. Den lägre skattesatsen försvinner dock och ersätts med full energiskatt på 29,5 öre/kWh, samt ett norrskatteavdrag med 9,6 öre/kWh. Detta ger tillsammans en beskattning på 19,9 öre/kWh som tas ut på elfakturan, vilket är 0,6 öre/kWh högre än den tidigare så kallade norrlandsskatten.

Återbetalning ner till 0,5 öre/kWh: Företag som bedriver industriell verksamhet, jordbruks- skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet, samt förbrukning i datorhallar eller som landström* har rätt till återbetalning på viss del av energiskatten på sin elanvändning från Skatteverket. Detta gäller därmed även industriell verksamhet och yrkesmässig växthusodling samt landström* som tidigare fått reducerad energiskatt direkt på elfakturan. Nu ska även företag med denna typ av verksamhet ansöka hos Skatteverket om återbetalning.

Förändringen baseras på EU:s statsstödsregler. Stödmottagaren (elanvändaren) ska normalt ha direktkontakt med den stödgivande myndigheten (Skatteverket). Helt skattebefriad verksamhet (exempelvis metallurgisk process, kemisk reduktion, elektrolys, etc) omfattas inte av förändringen.

Stöd i form av skattenedsättning får inte ges till företag i ekonomiska svårigheter, vare sig direkt på elfakturan eller via återbetalning från Skatteverket.

Verksamhet med rätt till återbetalning från Skatteverket

Följande verksamheter har rätt till återbetalning från Skatteverket men har inte till någon del rätt till norrskatteavdraget på elfakturan:

 • Industriell verksamhet för den el som används i tillverkningsprocessen. Återbetalning sker på den del som överstiger 8 000 kr/år
 • Datorhallar där någon huvudsakligen bedriver informationstjänstverksamhet, informationsbehandling eller uthyrning av serverutrymme. För att ha rätt till den lägre skatten ska datorhallarnas sammanlagda installerade effekt uppgå till minst 0,5 megawatt för annan utrustning än kyl- och fläktanläggningar. Återbetalning sker för den del som överstiger 8 000 kr/år
 • Yrkesmässig jord-, skogs- och vattenbruksverksamhet inklusive yrkesmässig växthusodling. Återbetalning sker på den del som överskrider 500 kr/år
 • Landström i skepp*

Återbetalning sker normalt årsvis i efterskott. För större verksamheter kan återbetalning begäras kvartalsvis:

 • 150 000 kWh/år eller mer för jord-, skogs- och vattenbruk samt landström i skepp*
 • 250 000 kWh/år eller mer för datorhallar och tillverkningsprocess i industriell verksamhet

* Med landström i skepp avses elektrisk kraft som förbrukas i skepp som används i sjöfart och som har en bruttodräktighet om minst 400, när skeppet ligger i hamn och spänningen på den elektriska kraft som överförs till skeppet är minst 380 volt.

Frivillig skattskyldighet

Företag kan ansöka om frivillig skattskyldighet om de beräknar att använda 20 gigawattimmar eller mer per kalenderår och mer än hälften av elanvändningen är i tillverkningsprocessen i industriell verksamhet eller i en datorhall. De ansvarar då själva för skatteavdragen och behöver inte ansöka om återbetalning.

Länkar

 Nyheter hos Skatteverket gällande energiskatter
 Skatteverkets information om energiskatt på el
 Skatteverkets information om vad som menas med företag i ekonomiska svårigheter
 Skatteverkets blankett för ansökan om frivillig skattskyldighet

Frågor om elavtal?

Vår kundservice är experter på elmarknaden och hjälper dig gärna hitta ett elavtal som passar dig!

Fyrfasens Kundservice

Kundservice
Vardagar: 08:00 - 16:00
(måndagar 08.30-16.00)
 

 

Skicka meddelande

Skicka ett meddelande så kontaktar vi dig så snart vi kan! Ange kundnummer, anläggnings-ID eller personnummer om du är befintlig kund, så går hanteringen av ditt ärende snabbare.