Nöjda kunder med konsument­rätt

Fyrfasen Energi strävar alltid efter att ha nöjda kunder och vi arbetar kontinuerligt med att leva upp till dina förväntningar.

Hör av dig om vi gjort något fel

Vi på Fyrfasen Energi tycker att det är viktigt att du hör av dig till oss om vi har gjort något fel, eller om våra tjänster inte lever upp till dina förväntningar. Information om dina konsumenträttigheter, vår klagomålshantering och hjälp med var du kan få hjälp med oberoende energirådgivning och tvistlösning, finner du nedan.

Kontakta Fyrfasens kundservice

Har du synpunkter på den tjänst vi levererar till dig, eller vill framföra klagomål till oss så är du välkommen att höra av dig. Vi finns till hands för att svara på frågor och ta emot dina synpunkter. 
 
Fyrfasen Energi AB
Postadress: Box 83, 841 21 Ånge. 
Telefon: 0771-44 44 41
E-post: info@fyrfasen.se

Rådgivning

Genom att kontakta kommunens konsumentvägledare, eller Konsumenternas energimarknadsbyrå, kan du som kund få kostnadsfri rådgivning och vägledning.

 Se även

Överklagan och tillsyn

Är du missnöjd med ett beslut från oss och vill få ditt ärende prövat av högre instans, kan du vända dig till:

Energimarknadsinspektionen – Energimarknadsinspektionen (EI) är en tillsynsmyndighet som bland annat granskar priser och andra villkor vid anslutning till elnätet.

Datainspektionen – Datainspektionen är en tillsynsmyndighet. Hit kan du vända dig med frågor gällande personuppgiftslagen, inkasso och kreditupplysning.

Allmänna reklamationsnämnden –  Allmänna reklamationsnämnden (ARN) är en statlig myndighet som prövar tvister mellan näringsidkare och konsument.

Konsumentverket - På konsumentverkets hemsida finns ett standardformulär som du kan använda dig av om du ångrar ett avtal, enligt reglerna i lag om distansavtal. 

Allmän domstol – Du kan även vända dig till Allmän domstol (tingsrätt) för prövning av en tvist. Till din hjälp kan du vända dig till en advokat som företräder dig i ditt ärende.

Frågor om elavtal?

Vår kundservice är experter på elmarknaden och hjälper dig gärna hitta ett elavtal som passar dig!

Fyrfasens Kundservice

Kundservice
Vardagar: 08:00 - 16:00
(måndagar 08.30-16.00)
 

 

Skicka meddelande

Skicka ett meddelande så kontaktar vi dig så snart vi kan! Ange kundnummer, anläggnings-ID eller personnummer om du är befintlig kund, så går hanteringen av ditt ärende snabbare.