Råd om elavtal när du ska flytta ut

Här hittar du råd och information om hur du gör med dina avtal om elnät och elhandel vid utflyttning.

Ska du flytta ut? Så här gör du med dina elavtal

Du har två avtal – elnät och elhandel

Som kund har du två olika avtal. Det ena är ett elnätsavtal, med det elnätsföretag som äger elnätet där du bor. Det andra är ett elhandelsavtal, med det företag som du köper el av, ditt elhandelsföretag. Om elhandelsföretaget och elnätsföretaget ingår i samma koncern, får du oftast bara en faktura. Annars får du två fakturor, en från elnätsföretaget och en från elhandelsföretaget

Säg upp båda avtalen en månad innan

Säg gärna upp både elnätsavtal och elhandelsavtal en månad innan du flyttar. Ta kontakt med företagens kundservice eller använd flyttblankett på företagets hemsida. Ibland krävs en skriftlig uppsägning. En avgift i samband med flytt kan förekomma. 

Meddela detta när du säger upp avtalen:

  • Personnummer eller kundnummer
  • Namn och telefonnummer
  • Ny adress, dit din slutfaktura ska skickas
  • Den dag då avtalen ska sluta gälla
  • Om möjligt namnet på den som flyttar in efter dig, eller fastighetsägaren
  • Anläggnings id, en uppgift som finns på fakturan från ditt elnätsföretag

Mätaren ska läsas av

Det är elnätsföretagets ansvar att läsa av mätaren vid utflyttning. De flesta mätare läses av med automatik från elnätsföretaget.


Avtalen upphör – kontakta ditt elnätsföretag – teckna elhandelsavtal

Elnätsavtalet är knutet till en viss adress och kan därför inte flyttas. Kontakta ditt nya elnätsföretag innan du flyttar in på din nya adress. Även ditt elhandelsavtal upphör, men du kan fråga ditt elhandelsföretag om du får behålla samma avtal på din nya adress. Det är annars fritt att välja ett annat elhandelsföretag.


Ändrad familjesituation

Vid separation, när en bor kvar – kontakta elnätsföretaget och elhandelsföretaget.

Avtalen är personliga. Det är därför inte självklart att det går att ta över ett avtal som någon annan i hushållet har tecknat, utan företagens medgivande. Kontakta elnätsföretaget och elhandelsföretaget.

Betalningsansvar för obetalda räkningar

Den som har tecknat avtalen är betalningsansvarig. Skulder avskrivs inte när du flyttar.

Vid dödsfall – avtalen upphör, kontakta företagen

När du anmält ett dödsfall upphör avtalen, som den avlidne hade. Efterlevande, som bor kvar, måste teckna nya avtal med både elhandelsföretag och elnätsföretag.

Frågor om elavtal?

Vår kundservice är experter på elmarknaden och hjälper dig gärna hitta ett elavtal som passar dig!

Fyrfasens Kundservice

Kundservice
Vardagar: 08:00 - 16:00
(måndagar 08.30-16.00)
 

 

Skicka meddelande

Skicka ett meddelande så kontaktar vi dig så snart vi kan! Ange kundnummer, anläggnings-ID eller personnummer om du är befintlig kund, så går hanteringen av ditt ärende snabbare.