Råd om elavtal när du ska flytta in

Här hittar du råd och information om hur du gör med dina avtal om elnät och elhandel vid inflyttning.

Råd och information om hur du ska göra med dina avtal vid inflyttning

Du har två avtal, elnät och elhandel

Som kund har du två olika avtal. Det ena är ett elnätsavtal, med det elnätsföretag som äger elnätet där du bor. Det andra är ett elhandelsavtal, med det företag som du köper el av, ditt elhandelsföretag. Om elhandelsföretaget och elnätsföretaget ingår i samma koncern, får du oftast bara en faktura. Annars får du två fakturor, en från elnätsföretaget och en från elhandelsföretaget.

Anmäl till ditt nya elnätsföretag i god tid före inflyttning

Elnätsavtalet är knutet till en viss adress och kan därför inte flyttas. Anmäl inflyttning till (teckna avtal med) elnätsföretaget i god tid innan du flyttar in i din nya bostad. En avgift i samband med flytt kan förekomma.

Dessa uppgifter behöver elnätsföretagen vid inflytt

  • Personnummer
  • Namn, adress och telefonnummer
  • Den dag då elleveransen ska starta
  • Anläggningsadress / Lägenhetsnummer
  • Uppgifter om vem som bodde i bostaden före dig – om du känner till det. Om ni är två som flyttar ihop måste ni meddela vem som ska vara ansvarig för avtalen, eftersom både elnäts- och elhandelsavtal ska tecknas av samma person.

Se till att ha ett elhandelsavtal med ett elhandelsföretag

Du kan höra med ditt nuvarande elhandelsföretag om du kan behålla ditt elhandelsavtal. Om du vill välja ett nytt elhandelsföretag ska du teckna avtal innan ditt elnätsavtal börjar gälla.

Om du inte tecknar elhandelsavtal får du ett anvisat elhandelsföretag

Om du inte tecknar ett elhandelsavtal är elnätsföretaget enligt lag skyldigt att anvisa ett elhandelsföretag så att du får el. Det så kallade anvisade elhandelsföretaget blir det som du köper el av, till dess att du tecknar ett elhandelsavtal med valfritt elhandelsföretag. Ditt elnätsföretag måste lämna uppgift om vilket elhandelsföretag som anvisats dig och hur det går till att byta elhandelsföretag.

Dessa uppgifter behöver ditt nya elhandelsföretag

  • Personnummer
  • Namn, adress och telefonnummer
  • Den dag då din elleverans ska starta
  • Anläggnings id och områdes id
  • Anläggningsadress


Anläggnings id och områdes id kan ditt elnätsföretag hjälpa dig med.

Frågor om elavtal?

Vår kundservice är experter på elmarknaden och hjälper dig gärna hitta ett elavtal som passar dig!

Fyrfasens Kundservice

Kundservice
Vardagar: 08:00 - 16:00
(måndagar 08.30-16.00)
 

 

Skicka meddelande

Skicka ett meddelande så kontaktar vi dig så snart vi kan! Ange kundnummer, anläggnings-ID eller personnummer om du är befintlig kund, så går hanteringen av ditt ärende snabbare.